Dyrektor Finansowy

Outsourcing Dyrektora Finansowego to rozwiązanie idealne dla małych i średnich firm.
Rozwój firmy wymaga zwiększenia wiedzy z dziedziny finansów w celu połączenia wszystkich funkcji w przedsiębiorstwie.

Do głównych zadań Dyrektora finansowego należą:

  • opracowanie długo i krótkookresowych planów finansowych i budżetów (w tym analiza struktury finansów w przedsiębiorstwie),
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych prognoz finansów przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia jego płynności, zadłużenia, rentowności,
  • planowanie i nadzór przepływów pieniężnych,
  • analizy opłacalności planowanych projektów lub inwestycji,
  • bieżące raportowanie wykonania planów i budżetów, analiza odchyleń od budżetu,
  • analiza rentowności firmy, produktów, towarów, usług, projektów,
  • pozyskiwanie finansowania (analiza dostępnych na rynku produktów w zakresie obsługi bieżącej jak i finansowania przedsiębiorstwa w tym: leasing, kredyt, instrumenty rynku finansowego: akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne), a także umiejętności oszacowania zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie,
  • analiza przedsiębiorstwa pod kątem jego silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia rynkowego (w tym analiza kontrahentów przedsiębiorstwa co pozwala oszacować ewentualne ryzyko niewypłacalności odbiorców),
  • przygotowywania biznesplanów na potrzeby instytucji finansowych w ramach składanych wniosków kredytowych.

Dyrektor finansowy w outsourcingu pozwala firmie sięgnąć po wysokiej jakości wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów i controllingu finansowego. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy firma nie może sobie pozwolić na zatrudnienie dyrektora finansowego w pełnym etacie lub jest to dla niej nieopłacalne.

Notowania

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-08-23
USD 3,9371 +0,09%
EUR 4,3572 -0,20%
CHF 3,9876 -0,43%
GBP 4,8050 +0,56%
Wspierane przez Money.pl

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2019-08-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,41 -0,99%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2013-02-11 15:07
WIG 46793.19 +0,11%
WIG20 2498.45 +0,12%
mWIG40 2593.27 +0,22%
sWIG80 10991.76 +0,05%