Leasing

Leasing to produkt skierowany do Klientów, którzy myślą o zakupie nowego lub używanego środka trwałego do swojego przedsiębiorstwa, nie chcą angażować własnych środków, szanują swój czas, oczekują indywidualnego podejścia, doradztwa i bezpieczeństwa.

Nasza pomoc w zakresie Leasingu charakteryzuje się indywidualnym podejściem do Klienta, bardzo wysoką skutecznością podpisania umowy oraz najwyższym bezpieczeństwem zawarcia transakcji.

Do najistotniejszych korzyści płynących z zawarcia umowy leasingowej dla Państwa przedsiębiorstwa należą:

  • korzyści podatkowe, (leasing pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe, wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów uzyskania przychodów),
  • uproszczona procedura (w przeciwieństwie do procedury zawarcia kredytu bankowego),
  • możliwość niewielkiego zaangażowania kapitału własnego,
  • zwiększenie płynności finansowej i poprawa wskaźników finansowych (spłata miesięcznych rat dokonywana jest z bieżących przychodów, zwiększonych dzięki eksploatacji zakupionego środka trwałego),
  • dokładne planowanie wydatków w przyszłych okresach z uwagi na niezmienność wysokości opłat w czasie trwania umowy leasingowej,
  • „obniżenie” rat poprzez wykorzystanie zjawiska inflacji (przez cały okres umowy płacone są równe raty miesięczne, co powoduje, że raty płacone w późniejszym okresie umowy relatywnie maleją wskutek inflacji),
  • umowa leasingu nie podlega opłacie skarbowej.

W ramach usługi Leasing oferujemy dla Państwa: