Promocja „Akt Notarialny za darmo”

                    Regulamin promocji kredytów i pożyczek hipotecznych w Finanse 4d Sp. z o.o.

                                                                          

 

   § 1 Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem Promocji (dalej „Promocja”) jest „Finanse 4d” Sp. z o.o. (dalej „Firma”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000389149, NIP: 899-272-12-08,
  2. Promocja skierowana jest do klientów którzy skorzystają z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych (dalej „Kredyt”) za pośrednictwem „Finanse 4d” Sp. z o.o.

 

§ 2 Czas trwania promocji

  1. Promocja trwa od 01.05.2012 r. na czas nieokreślony.
  2. O możliwości skorzystania z Promocji decyduje data złożenia wniosku o Kredyt wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

      § 3 Zasady Promocji.

  1. Promocja obejmuje:

a)     bezpłatną umowę kupna-sprzedaży domu, mieszkania w formie aktu notarialnego, niezależnie od wartości nieruchomości.

b)     Czynność o której mowa w § 3 pkt1 a), będzie wykonana we wskazanym przez Firmę miejscu, Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu

c)     Firma opłaca koszty związane z taksą notarialną za wykonanie czynności podpisania umowy przeniesienia własności

                                                       § 4 Warunki skorzystania z Promocji.

Akt notarialny za darmo

1.Podstawą skorzystania z Promocji o której mowa w §3 pkt 1, pakt „a”  jest spełnienie następujących warunków:

a) złożenie za pośrednictwem Finanse 4D sp. z o.o., wniosku o Kredyt na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w okresie obowiązywania Promocji,

b) zawarcie umowy o Kredyt na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł, na podstawie wniosku, o którym mowa w §4 pkt1 a),

c) uruchomienie Kredytu; przez uruchomienie należy rozumieć wypłacenie Kredytu na cel wyznaczony w umowie o Kredyt,

d) podpisanie niniejszych Zasad Promocji w dniu zawarcia umowy o Kredyt,

                                                                        § 5 Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Firmy oraz pisemnej w oddziale Firmy.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia do Firmy.
  4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie, na adres podany w reklamacji.

                                                                        § 6 Promocje

Promocja „Akt Notarialny za Darmo” nie łączy się z innymi promocjami Firmy

 

         § 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji dostępny jest  w oddziale Firmy;

„Finanse 4d” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 7, oraz na stronie internetowej www.finanse4d.pl.

 

Klient złożonym podpisem oświadcza, iż otrzymał Zasady Promocji i zapoznał się z nimi oraz je akceptuje.

Kalkulator

%

Notowania

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-08-23
USD 3,9371 +0,09%
EUR 4,3572 -0,20%
CHF 3,9876 -0,43%
GBP 4,8050 +0,56%
Wspierane przez Money.pl

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2019-08-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,41 -0,99%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2013-02-11 15:07
WIG 46793.19 +0,11%
WIG20 2498.45 +0,12%
mWIG40 2593.27 +0,22%
sWIG80 10991.76 +0,05%