Promocja Kredytów Hipotecznych „Góralka”


Regulamin promocji kredytów i pożyczek hipotecznych w Finanse 4d Sp. z o.o.

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji (dalej „Promocja”) jest „Finanse 4d” Sp. z o.o. (dalej „Firma”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000389149, NIP: 899-272-12-08,
 2. Promocja skierowana jest do klientów którzy skorzystają z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych (dalej „Kredyt”) za pośrednictwem „Finanse 4d” Sp. z o.o.

 

§ 2 Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od 21.11.2011 r. na czas nieokreślony, do odwołania lub wyczerpania wolnych terminów określonych na stronie www.goralka.com.pl w zakładce „Rezerwacje”.
 2. Firma ogłosi zakończenie obowiązywania Promocji za pośrednictwem strony internetowej Firmy, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia.
 3. O możliwości skorzystania z Promocji decyduje data złożenia wniosku o Kredyt wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

§ 3 Zasady Promocji.

 1. Promocja obejmuje:

a)    dwie doby bez wyżywienia w domku „Góralka” znajdującym się w miejscowości Szklarska Poręba przy ul. Kilińskiego 2, przy czym doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego,

b)    50% zniżki od cennika w domku „Góralka” znajdującym się w miejscowości Szklarska Poręba przy ul. Kilińskiego 2. Cennik dostępny na stronie www.goralka.com.pl w zakładce „Cennik”

 1. Kupon, o którym mowa w §4 pkt 1, ppkt „d”, oraz w §4 pkt 2, ppkt „d” jest do wykorzystania w terminie od dnia 02 kwietnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. z wyłączeniem terminów opisanych w §3 pkt 3.
 2. Promocja nie obejmuje terminów:

a)    zarezerwowanych na stronie www.goralka.com.pl w zakładce „Rezerwacje”.

 

§ 4 Warunki skorzystania z Promocji.

Dwie doby za darmo

1.Podstawą skorzystania z Promocji o której mowa w §3 pkt 1, pakt „a”  jest spełnienie następujących warunków:

a) złożenie za pośrednictwem Finanse 4D sp. z o.o., wniosku o Kredyt na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w okresie obowiązywania Promocji,

b) zawarcie umowy o Kredyt na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł, na podstawie wniosku, o którym mowa w §4 pkt1 a),

c) uruchomienie Kredytu; przez uruchomienie należy rozumieć wypłacenie Kredytu na cel wyznaczony w umowie o Kredyt,

d) podpisanie niniejszych Zasad Promocji w dniu zawarcia umowy o Kredyt,

e) otrzymanie od firmy „Finanse 4d” Sp. z o.o. kuponu upoważniającego do skorzystania z dwóch dób w domku „Góralka”.

 50% taniej

2.Podstawą skorzystania z Promocji o której mowa w §3 pkt 1, ppkt „b”  jest spełnienie następujących warunków:

a) złożenie za pośrednictwem Finanse 4D sp. z o.o., wniosku o Kredyt na kwotę mniejszą niż 500 000 zł wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w okresie obowiązywania Promocji,

b) zawarcie umowy o Kredyt na kwotę mniejszą niż 500 000 zł, na podstawie wniosku, o którym mowa w §4 pkt 2 ppkt „a”),

c) uruchomienie Kredytu; przez uruchomienie należy rozumieć wypłacenie Kredytu na cel wyznaczony w umowie o Kredyt,

d) podpisanie niniejszych Zasad Promocji w dniu zawarcia umowy o Kredyt,

e) otrzymanie od firmy „Finanse 4d” Sp. z o.o. kuponu upoważniającego do skorzystania ze zniżki w wysokości 50% od cennika znajdującego się na stronie www.goralka.com.pl w zakładce „Cennik”.

 

 

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Firmy oraz pisemnej w oddziale Firmy.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia do Firmy.
 4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie, na adres podany w reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest  w oddziale Firmy;

„Finanse 4d” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 7, oraz na stronie internetowej www.finanse4d.pl.

 

Klient złożonym podpisem oświadcza, iż otrzymał Zasady Promocji i zapoznał się z nimi oraz je akceptuje.


Kalkulator

%

Notowania

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-08-23
USD 3,9371 +0,09%
EUR 4,3572 -0,20%
CHF 3,9876 -0,43%
GBP 4,8050 +0,56%
Wspierane przez Money.pl

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2019-08-22
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,41 -0,99%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2013-02-11 15:07
WIG 46793.19 +0,11%
WIG20 2498.45 +0,12%
mWIG40 2593.27 +0,22%
sWIG80 10991.76 +0,05%